Uddannelse

stjerne_stor6

Uddannelse til Sjælsnumerolog

Fra nu af er der åben for at du kan uddanne dig indenfor Sjælens Numerologi også kaldet Den Ny Tids Numerologi.

Der vil være fuld support under hele forløbet.

Uddannelsen er for dig som elsker at arbejde i dybden i detaljer med tal og astrologi og brænder for at arbejde med og hjælpe mennesker til en større balance og et bedre flow i deres energi. Og for dig som finder numerologi og astrologi fascinerende og dragende med alle dets muligheder. Det vil være en god ide at du under selve uddannelsesforløbet eller før har været igennem en navneændring, så du kender processen fra dig selv på krop og sjæl. Det er dog ikke et krav, da sjælens numerologi er så meget andet end navneændring

Her er det som er uddannelsens overordnede temaer

DET GRUNDLÆGGENDE som indeholder: alfabetet, lære at regne ud fra det, øve med hinanden, lære astrologien, planeterne, stjernetegnene, udregning af navnene, fødselsdagen, sjælskernen, livsvejen og udviklingsopgaven. mm. Retrograde planeter hvad er det?

DET OVERORDNEDE som handler om hvad Sjælens Numerologi kan bruges til, om vi skal ændre navne eller ej, sjælerejsen som sættes igang ved en navneændring, udrensningen og intensiteten og hvor dybdegående numerologien her virker. Hvad er det reelt der foregår.

DET SJOVE handler om at være spontan, vi skal meditere på dagsenergierne og stjernetegnene, vi skal lege os ind i de forskellige planeter og tegn, den gamle stive Saturn, den hurtige impulsive Vædder

DET SPIRITUELLE handler jo om at gå dybere ind i os selv, lære at være modtagende, sige de ting der kommer til klienten, igen meditere, men også at arbejde med os selv individuelt, for hvordan skal du arbejde med numerologien ud fra lige præcis det som du har med dig, hvad er din opgave, hvad stjernetegn er du, hvad har du med dig?

DET FYSISKE og ja kan numerologien påvirke os fysisk og hvis ja hvordan håndterer vi så dette, hvorfor er der mere tendens til ubalance i nogle dele af kroppen end andre, hvad er kropstegn og hvilke tal gør det hårdere at være i kroppen?

DET SJÆLELIGE handler om vores følelser og psyke og hvilke energier vi har med os som mere fokuserer ind på dette, det handler om hvordan vores planeter står, i hvilke tegn, så her kommer astrologien virkelig til sin ret.

DET UDFORDRENDE handler om hvorfor vi alligevel er udfordret selvom vi synes vi gør alt det rigtige, hvad betyder det at have de her medfødte energier som der ikke kan ændres på, det kan være vores fødselsdag som er hård, energipåvirkningen fra vores forældre, det kan være vores sydlige og nordlige vej som er et astrologisk begreb.

Alt sammen fordelt ud over de her 12 weekender. Og ja der er selvfølgelig meget meget mere 🙂

Kort sagt så skal alle på en personlige rejse, for jo mere du kender dig selv og forstår hvad du har med dig, jo bedre kan du også hjælpe andre. Jeg glæder mig.

Silicia Kirsten A. Poulsen

Her er de 12 moduler

Modul 1

Meditaion på Vandmandens tegn og dagsenergier. Hvad står vandmanden for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Fødslen af sjælens numerologi, min personlige rejse. Gennemgang af Sjælens Alfabet. Gennemgang af Sjælsstjernen og dens overordnede betydning.
Øvelse i anvendelse af alfabetet, regne navne ud, se på den samlede energi i navnene og vokal energien.

Modul 2

Meditation på fiskens tegn og dagsenergier. Hvad står fiskens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Grundenergierne fra 1 – 9, tierne fra 10 til 19, tyverne fra 20 til 29 og trediverne fra 30 til 31, desuden gennemgang af tallene videre fra 32 til 70, med fyrrene, halvtredserne, tresserne, halvfjerserne, firserne og halvfemserne. Navne under 10 og navne over 10.
Øvelse i at tolke fødselsdagen.

Modul 3

Meditation på Vædderens tegn og dagsenergier. Hvad står Vædderens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Astrologien, stjernetegn og horoskopet i forhold til sjælsstjernen, de enkelte planeters placering i forhold til navne og energicentre. Hvad energicentrene står for. Krop, sjæls og åndstegn.
Øvelse i planeternes placering, i energicentre og deres betydning, tolke stjernetegn.

Modul 4

Meditation på Tyrens tegn og dagsenergier. Hvad står Tyrens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Livsvejsenergien, sjælskerneenergien, livsopgave og udviklingsenergien, stjernetegnstal, planettal.
Øvelse i at lave en Sjælsstjerne ud fra ens egne nuværende navne.

Modul 5

Meditation på Tvillingens tegn og dagsenergier. Hvad står Tvillingens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Vi går dybere i Sjælsstjernen, ser på hvilke navne der er optimale og hvilke der kan være hensigtsmæssige at ændre, ud fra eksempler. Vi taler om børns navne, fødselsnavne og hvordan de afspejler ens energier. Og hvad det betyder hvis man har færre end 4 navne.
Øvelse i at arbejde med hinandens Sjælsstjerner.

Modul 6

Meditation på Krebsens tegn og dagsenergier. Hvad står Krebsens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Vi ser på årsenergien, månedsenergien, stjernetegnsenergien og dagsenergien. Vi taler om skift af perioder og hvordan det påvirker os.
Vi øver videre med sjælstjernen og grundlaget for navneskifte, hvad skal man være opmærksom på. Den feminine og maskuline energi, skyggetallet, og centrumsenergien. De samlede navne.

Modul 7

Meditation på Løvens tegn og dagsenergier. Hvad står Løvens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Virksomhedsnavne, opbygning af firmasjælstjerner, navneændring officielt, registrering af navne. Desuden overgangs og udrensningsperioder.
Øvelse i at lave firmastjerner

Modul 8

Meditation på Jomfruens tegn og dagsenergier. Hvad står Jomfruens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Frie og beskyttede efternavne, godkendte og ikke godkendte navne. Familiestyrelsen borgerservice og personregistrering. Klienter, respekten for deres valg i forhold til deres udvikling, tryghedsniveau kontra forandring, accept af hvor de er, processen med at finde navne og hvordan man guider en klienten til at mærke deres egne navne, hvis de er i stand til det eller åben for det.
Øvelse på kaniner i grundenergier, fødselsdage og navne.

Modul 9

Meditation på Vægtens tegn og dagsenergier. Hvad står Vægtens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Sjælerejsen og indvielserne, vejen til sjælens hjerte. Bevidst eller ubevidst navneændringsproces, introvert eller ekstrovert klient. Klienter fortsat, oplysnings skema, personlige konsultationer og konsultation via mail og telefon. Opbevaring af data.
Vi øver fortsat på kaniner, på at lave en fuld Sjælsstjerne med nuværende navne.

Modul 10

Meditation på Skorpionens tegn og dagsenergier. Hvad står Skorpionens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. Tallet 7. Syvårsperioder, 7 stjerne, 7 alfabet, de 7 ugedage og de planeter der er tilknyttet.
Gennemgang af klient sessioner, optageudstyr, dropbox
Øvelser med klienter med ændring af navnene

Modul 11

Meditation på Skyttens tegn og dagsenergier. Hvad står Skyttens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend. I denne weekend øver vi alt det vi har lært i alle de andre weekender, vi repeterer og gennemgår de usikre punkter, gennemgår tvivlsspørgsmål.

Modul 12

Meditation på Stenbukkens tegn og dagsenergier. Hvad står Stenbukkens tegn for, hvad er det særlige kendetegn der gælder for dagsenergierne i denne weekend.

Fuld session med klient, afslutning, afrunding, feedback og evaluering, overdragelse af Sjælsstjernen og eksamensbevis.

Tilmelding på 30355332 eller via kontakt her på hjemmesiden.